A1 _ MAZURY DUZY
NIEZALOGOWANY

Serwis konto.elblag.net jest dedykowany tylko dla zarejestrowanych użytkowników. Poniżej opcje dostępne bez rejestracji i logowania.

+ dodaj ogłoszenie › zarejestruj się › pokaż użytkowników › wiadomości systemowe

zarejestruj się

 w zależności od typu rejestracji zajmie Ci ona od 30 sekund do 4 minut
1. rejestracja szybka
podaj podstawowe dane i korzystaj z serwisu już teraz
2. rejestracja normalna
stwórz konto z profilem danych lub korzystaj z funkcji dla firm
3. rejestracja pełna
określ dokładnie swój profil, odnieś maksimum korzyści
podaj login (adres e-mail)
twoja nazwa / nick
hasło
ponów hasło
wskaż avatar
imię
nazwisko
data urodzenia
płeć
kod pocztowy
miasto
ulica
numer
tel.tel. kom.
skypegadu-gadu
typ konta
nazwa firmy
nip
kod pocztowy
miasto
ulica
numer

Powyższe dane będą pokazywane tylko w profilu Twojego konta. Dane adresowe i kontaktowe nie będą pokazywane nigdy.
Powyższe dane będą zawsze pokazywane w przypadku konta firmowego.
strona wwwnasza-klasayoutube
facebooktwitterallegro
google+myspaceotomoto

Powyższe dane będą pokazywane tylko w profilu Twojego konta. Jeśli istniejesz w sieci i jesteś aktywny, zaznacz powyższe pole.
Określ swoje zainteresowania.
Pozwoli to w przyszłości dopasować akcje promocyjne, tematykę konkursów, powiadomienia do Twojego profilu.
Poniższe dane nie będą pokazywane w Twoim profilu dla innych użytkowników.
wykształcenie wykonywany zawód
krótko o mnie

ten opis będzie widoczny w Twoim profilu
Po rejestracji w module Twoje konto, będzie można wprowadzić więcej danych oraz ustawić preferencje do ustawień konta.
Będzie można m.in. ustawić stronę startową po zalogowaniu, wskazać ulubiony serwis, ustawić wygląd i pozycje modułów.
 1. Definicje

  1. ELBLAG.NET – oznacza Firmę Elblag.net z siedzibą w Elblągu, ul. Strażnicza 1.

  2. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.

  3. Portal, Portal ELBLAG.NET - oznacza platformę udostępnioną w  sieci Internet, stworzoną przez ELBLAG.NET, umożliwiającą Użytkownikom korzystanie z mechanizmów platformy oraz informacji opracowanych przez ELBLAG.NET, a także innych światowych zasobów Internetu oraz realizację operacji handlowych przez Internet, udostępnianą przez ELBLAG.NET w domenie www.elblag.net oraz domenach należących do Portalu ELBLAG.NET.

  4. Serwisy - oznaczają zorganizowane platformy udostępnione w sieci Internet, stworzone przez ELBLAG.NET, umożliwiające Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz treści opracowanych przez ELBLAG.NET, a także innych zasobów sieci Internet oraz realizację operacji handlowych przez sieć Internet, udostępniane przez ELBLAG.NET pod adresami domenowymi, do których prawa przysługują ELBLAG.NET.

  5. Użytkownik - oznacza każdą osobę, która korzysta z Portalu i/lub Serwisów i/lub Usług.

  6. Usługi – oznaczają w szczególności usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), m.in takie jak niżej wymienione:

   1. Usługi informacyjne - usługi zapewniające Użytkownikom dostęp do materiałów tekstowych, graficznych i multimedialnych udostępniane na żądanie użytkownika w czasie przez niego wybranym, za pośrednictwem stron internetowych Serwisów tematycznych Portalu ELBLAG.NET lub za pośrednictwem innych mechanizmów (np. transmisji SMS, poczty e-mail).

   2. Usługi  społecznościowe - usługi świadczone przez Portal, umożliwiające Użytkownikom nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z innymi użytkownikami sieci Internet w celu wymiany informacji, komentarzy i poglądów, korzystania z informacji i materiałów innych Użytkowników oraz zamieszczania informacji i materiałów w udostępnionych w infrastrukturze teleinformatycznej ELBLAG.NET i udostępniania innym Użytkownikom;

   3. Usługi pośrednictwa sprzedaży produktów i usług - usługi świadczone w ramach udostępnionego mechanizmu informatycznego, zapewniające Użytkownikom możliwość zawierania umów sprzedaży określonych produktów i usług za pośrednictwem wybranych Serwisów;

   4. Usługi reklamowe - usługi polegające na emisji produktów reklamowych na stronach internetowych ELBLAG.NET, jak również umożliwiające prowadzenie kampanii reklamowych w oparciu o internetowe narzędzia reklamowe.

 2. Postanowienia ogólne

  1. Regulamin określa ogólne warunki świadczenia Usług, ogólne zasady korzystania z Portalu i/lub Serwisów i zakres odpowiedzialności ELBLAG.NET.

  2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do świadczenia Usług, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  3. Poprzez fakt korzystania z Portalu i/lub Serwisów Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

  4. W przypadku, gdy określone Serwisy będą posiadać własne regulaminy, regulaminy te będą zamieszczone na stronach internetowych danego Serwisu, a Regulamin będzie miał zastosowanie do wszelkich czynności składających się na korzystanie z takiego Serwisu, bez konieczności akceptacji regulaminu tego Serwisu.

 3. Warunki

  1. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług: Umowa o świadczenie Usług informacyjnych zostaje zawarta z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce internetowej odpowiedniego adresu URL wybranych przez niego stron internetowych zawierających treści udostępniane w ramach danego Serwisu lub skorzystania przez niego z przekierowania do takich stron Serwisu i rozwiązana w momencie wyjścia ze stron Serwisu.

  2. Warunki techniczne: Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie elementy niezbędne do korzystania z Portalu ELBLAG.NET.

  3. ELBLAG.net zastrzega sobie prawo do usuwania treści publikacji (komentarzy, blogów, artykułów sponsorowanych) bez podania przyczyny.

 4. Prawa i obowiązki Użytkowników

  1. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Portalu ELBLAG.NET i/lub Serwisów w sposób zgodny z obowiązującym prawem w poszanowaniu praw własności intelektualnej.

  2. Zakazane jest korzystanie z Portalu i/lub Serwisów w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

  3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.

  4. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie treści, jak i szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami.

  5. Usługi dostępne bez konieczności rejestracji, a mające za cel zamieszczenie na stronach Portalu publikacji (treści, obrazów, video) - będą świadczone zgodnie z poniższymi zasadami.
   ELBLAG.NET oświadcza, że nie zamawia, nie zleca ich przygotowywania, nie dokonuje analizy redakcyjnej czy też autoryzacji przedpublikacyjnej, zapisuje publikacje Użytkowników we własnej infrastrukturze technicznej i udostępnia w sieci Internet, przy czym zastrzega sobie prawo do usunięcia już dodanych w przypadku:
   Publikacji, które zawierają zwroty lub określenia powszechnie uznawane za wulgarne (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.) oraz zwroty lub określenia powszechnie uznawane za obraźliwe lub mogące naruszać dobra osobiste osób trzecich, niezgodne z obowiązującym prawem oraz takie, które mają charakter reklamy, kryptoreklamy, product placementu, w szczególności po otrzymaniu wiarygodnego lub urzędowego zgłoszenia co do bezprawności publikowanych przez Użytkownika Komentarzy lub Wpisów w trybie i na warunkach ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204, z późn. zm.).

  6. Publikacje na blogach.
   W przypadku publikacji reklamy na blogu (produkt, usługa) Użytkownik wyraża zgodę na wniesienie opłaty w wysokości 300 zł netto + 23% VAT) za każdorazową publikację. Ocena czy publikacja jest uznana za reklamę leży po stronie ELBLAG.NET.

 5. Reklamacje

  1. Reklamacje dotyczące Usług można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: Elblag.net , 82-300 Elbląg, ul. Strażnicza 1. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

  2. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 21 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez ELBLAG.NET.

 6. Odpowiedzialność ELBLAG.NET

  1. ELBLAG.NET nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność prezentowanych na stronach Portalu i/lub Serwisów informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań Użytkowników.

  2. ELBLAG.NET zastrzega, że korzystanie z Portalu i/lub Serwisów odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.

  3. ELBLAG.NET nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z Portalu i/lub Serwisów przebiegało będzie bez błędów, wad czy przerw, jak i co do tego, że dane i informacje  na stronach Portalu i/lub Serwisów sprostają oczekiwaniom Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji, chyba że taka gwarancja została w sposób wyraźny sformułowana przez ELBLAG.NET.

  4. ELBLAG.NET nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Portalu i/lub Serwisów, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie zarządzania finansami, ochrony zdrowia, wychowania i edukacji dzieci, form spędzania wolnego czasu i wszelkich innych aspektów aktywności życiowej.

  5. ELBLAG.NET nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych na stronach Portalu i/lub Serwisów.

  6. ELBLAG.NET nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na stronach Portalu i/lub Serwisów w ramach świadczenia Usług reklamowych oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.

  7. ELBLAG.NET nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Portalu i/lub Serwisów w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu i/lub regulaminów właściwych Usług.

 7. Prawa własności intelektualnej

  1. Przyjęty w na stronach Portalu i/lub Serwisów wybór i układ udostępnianych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej.

  2. Portal i/lub Serwisy zawierają utwory chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne treści, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki, programy informatyczne i materiały multimedialne.

  3. Treści udostępniane na stronach Portalu i/lub Serwisów mogą być opatrzone znakiem "Copyright © ELBLAG.NET. Wszystkie prawa zastrzeżone"

  4. Treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, ELBLAG.NET udostępnia na stronach Portalu i/lub Serwisów  na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zawartych umów, w tym umów licencyjnych.

  5. Wszelkie prawa do treści udostępnianych na stronach Portalu i/lub Serwisów, w tym do jego elementów tekstowych i graficznych, wybór i układ stron oraz innych elementów są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej.

  6. Korzystanie z treści udostępnianych na stronach Portalu i/lub Serwisów nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnianych utworów lub baz danych.

  7. Użytkownik może korzystać z utworów i/lub baz danych na stronach Portalu i/lub Serwisów jedynie w zakresie dozwolonego użytku, zgodnie przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211, z późn. zm.).

  8. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie elektronicznie lub w jakikolwiek inny sposób jakiejkolwiek części Portalu i/lub Serwisów, w całości lub części, w celach komercyjnych i bez uprzedniej pisemnej zgody ELBLAG.NET poza przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

  9. Użytkownicy udostępniający na stronach Portalu i/lub Serwisów treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, przyjmują na siebie odpowiedzialność za uzyskanie od uprawnionych podmiotów zgody na rozpowszechnianie tych treści. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku udostępnienia na stronach Portalu i/lub Serwisów treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim bez zgody uprawnionych podmiotów.

  10. Użytkownicy udostępniający na stronach Portalu i/lub Serwisów materiały (treści, zdjęcia, filmy), co do których prawa autorskie przysługują im jako twórcom, udzielają ELBLAG.NET niewyłącznego prawa do redagowania, kopiowania i rozpowszechniania tych treści w ramach Portalu ELBLAG.NET.

 8. Ochrona prywatności

  1. ELBLAG.NET gwarantuje Użytkownikom ELBLAG.NET i/lub Serwisów prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą.

  2. ELBLAG.NET w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników.

  3. ELBLAG.NET umożliwia korzystanie ze swoich serwisów w sposób anonimowy, jednak w celu uzyskania pełnego dostępu do treści oraz usług oferowanych za pośrednictwem serwisów wskazane jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie dostępnych formularzy rejestracyjnych.

  4. ELBLAG.NET oświadcza, iż niezależnie od procedur rejestracji, ELBLAG.NET gromadzi informacje dotyczące połączenia urządzenia końcowego użytkownika z infrastrukturą techniczną ELBLAG.NET usługami, w tym: informacje dotyczące komputera i logowania tzw. logi systemowe zawierające datę, czas wizyty i nr IP komputera, z którego nastąpiło połączenie, oraz dane na temat statystyki oglądalności stron, ruchu do i z poszczególnych witryn. Powyższe działania mają na celu udoskonalenie Serwisów oraz dostosowywanie ich do potrzeb Użytkownika.

  5. Dane użytkowników ELBLAG.NET wykorzystuje się w następujących celach: świadczenia usług, pomiaru i ulepszania usług i treści, informowania o usługach ELBLAG.NET osób trzecich, prowadzenia działań marketingowych lub promocyjnych, pod warunkiem wyrażenia uprzedniej zgody przez użytkownika na tego typu działania.

  6. W ramach świadczenia niektórych Usług ELBLAG.NET zbiera i przetwarza dane niezbędne dla świadczenia tych Usług, niebędące danymi osobowymi.

  7. ELBLAG.NET zastrzega, że: używa mechanizmu cookies, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika pozwala na jego identyfikację, a w konsekwencji umożliwia poznanie jego zachowań, zainteresowań i potrzeb, podmioty trzecie na mocy odrębnych porozumień mogą używać mechanizmu cookies na stronach Portalu.

  8. ELBLAG.NET oświadcza i zastrzega, że mechanizm cookies to procedura zapisu i odczytu niewielkich informacji tekstowych wysyłanych przez serwer WWW i zapisywanych w urządzeniu końcowym Użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Informacje tekstowe nie identyfikują danych osobowych Użytkownika, nie mają wpływu na funkcjonowanie urządzenia końcowego lub jego oprogramowania. Celem takiego działania jest udostępnienie możliwości personalizacji usług świadczonych przez ELBLAG.NET oraz pozyskanie informacji o tym, jakiej informacji Użytkownicy w ramach portalu szukają. ELBLAG.NET wykorzystuje dane pozyskane poprzez mechanizm cookies w celach statystycznych i emisji reklam.

  9. ELBLAG.NET gromadzi informacje o Użytkownikach wyłącznie do własnego użytku, co nie wyłącza możliwości korzystania z mechanizmu cookies przez podmioty trzecie w ramach Portalu ELBLAG.NET.

  10. Każdy Użytkownik może sprzeciwić się umieszczaniu niewielkich informacji tekstowych w ramach mechanizmu cookies poprzez skorzystanie z opcji wyłączenia tego mechanizmu w przeglądarce internetowej. ELBLAG.NET zastrzega, jednak, że zablokowanie mechanizmu cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Portalu ELBLAG.NET lub braku możliwości personalizowania dostępnych ustawień.

  11. Jakiekolwiek przekazywanie informacji osobom trzecim odbywa się, jeżeli tego wymagają przepisy obowiązującego prawa, a także w następujących przypadkach: po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkowników, w celu świadczenia danej Usługi, w postaci zagregowanej, charakteryzującej populację Użytkowników Portalu ELBLAG.NET i/lub Serwisów aktualnym i potencjalnym partnerom handlowym.

 9. Ochrona danych osobowych

  1. ELBLAG.NET zastrzega, że w przypadku korzystania z niektórych Usług Użytkownicy zobowiązani będą do podania określonych danych osobowych, które będą gromadzone i wykorzystywane przez ELBLAG.NET zgodnie z obowiązującym prawem.

  2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest ELBLAG.NET, która przetwarza dane osobowe zgodnie z udzielonym przez Użytkownika zezwoleniem oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczna, chyba, że regulamin szczegółowy/formularz Usługi umieszczony bezpośrednio stanowi inaczej.

  3. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania, chyba że dane, których dotyczy powyższe żądania są niezbędne do świadczenia danej usługi - wówczas takie oświadczenie będzie równoważne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług przez ELBLAG.NET.

  4. ELBLAG.NET zastrzega, że w przypadku zgłaszania ELBLAG.NET problemów związanych z korzystaniem z Portalu ELBLAG.NET i/lub Serwisów, Użytkownicy zobowiązani będą do podania określonych danych osobowych, z zastrzeżeniem prawa ELBLAG.NET do przechowywania kopii takiej korespondencji.

 10. Portal ZAKUPY.ELBLAG.NET

  1. Portal ZAKUPY.ELBLAG.NET nie jest sklepem i ELBLAG.NET nie prowadzi sprzedaży konsumenckiej oraz nie świadczy w szczególności usług doradztwa prawnego. ELBLAG.NET nie świadczy usług dla konsumentów w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

  2. Prawa autorskie do prezentowanych w Portalu ZAKUPY.ELBLAG.NET informacji oraz ich opracowań, w tym baz danych, należą do ELBLAG.NET. Znaki towarowe użyte na stronie są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały podane wyłącznie w celu identyfikacji.

  3. Regulamin zakupów w serwisie znajduje się na podstronach poszczególnych sklepów i jest on zamieszczony i zredagowany przez Firmę prowadzącą sklep. Serwis ELBLAG.NET nie ponosi odpowiedzialności za treść regulaminów.

  4. Wszelkie reklamacje dotyczące zakupionych produktów należy kierować do Firm prowadzących sklep. Serwis ELBLAG.NET nie ponosi odpowiedzialności za sprzedawany towar lub usługę.

  5. Dokumentację dotyczącą wszelkich operacji związanych ze sprzedażą produktów prowadzą Firmy wystawiające swoja ofertę.

 11. Postanowienia końcowe

  1. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony, na której Regulamin został udostępniony.

  2. ELBLAG.NET zastrzega sobie prawo umieszczania treści reklamowych na stronach Portalu i/lub Serwisów w formach stosowanych w Internecie.

  3. ELBLAG.NET zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu.

  4. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu i/lub Serwisów i/lub Usług po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.

lub krok 2

rejestracja szybka

 

Dzięki rejestracji szybkiej możesz korzystać z większości funkcji serwisu.

 

Otrzymasz 5 ELpunktów

 

 • dodawanie i edycja ogłoszeń
 • wysyłanie i odbiór wiadomości
 • podgląd swoich komentarzy
 • dodawanie opinii
 • korzystanie z wielu e-usług
 • wymiana ELpunktów.

 

Nie będziesz mógł:

- brać udziału w konkursach

- zalożyć swoich galerii, bloga itp.

- korzystać z aukcji

- korzystać z wszystkich e-usług

- używać funkcji konta firmowego

- używać powiadomień SMS.

rejestracja normalna

 

Rejestracja normalna jest najbardziej popularną formą rejestracji.

 

Otrzymasz 10 ELpunktów

 

 • pełna funkcjonalność z rejestracji szybkiej
 • dodawanie i edycja aukcji
 • dodawanie i edycja galerii zdjęć
 • możliwość uruchomienia bloga
 • używanie wielu dodatkowych funkcji w koncie firmowym
 • udział w programach lojalnościowych
 • dostępność wszystkich e-usług.

 

Nie będziesz mógł:

- brać udziału w konkursach

- używać powiadomień SMS.

 

rejestracja pełna

 

Rejestracja pełna to uruchomienie 100% funkcjonalności serwisu.

 

Otrzymasz 20 ELpunktów

 

 • pełna funkcjonalność z rejestracji szybkiej
 • udział w konkursach
 • dodatkowe programy lojalnościowe z bonusami ELpunktów.

 

Będziesz mógł wszystko!!!

 

Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.